160624 concert TV3 สัญจร

เอมได้มีโอกาสไปร้องเพลงใน concert tv3 สัญจร จังหวัดปทุมธานี ติดตามแท็กงานวันนี้ได้ 

 

160622 รายการ Trueinsidertv

160622 ถ่ายงาน KazzMagazine